Zastosowanie autoklawów parowo-ciśnieniowych

Hermetycznie zamknięte ogrzewane zbiorniki, autoklawy są powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia do sterylizacji urządzeń medycznych. Przedmioty przeznaczone do sterylizacji umieszczane są w zbiorniku ciśnieniowym, zwanym potocznie komorą. Dla zapewnienia skutecznej sterylizacji parą wodną w autoklawie kluczowe są trzy czynniki: czas, temperatura i jakość pary.

Autoklaw – urządzenie do sterylizacji

autoklawyAby spełnić te wymagania, proces sterylizacji w autoklawie składa się z trzech faz: fazy kondycjonowania, ekspozycji oraz fazy wydechowej. Powszechnie zalecane temperatury do sterylizacji parą wodną to 121°C (250°F), 132°C (270°F) lub 135°C (275°F). Aby zabić wszelkie obecne mikroorganizmy, sterylizowane przedmioty muszą być wystawione na działanie tych temperatur przez minimalny czas zalecany przez producenta danego urządzenia. Rozmiar autoklawu zależy od wydajności wymaganej w miejscu, w którym będzie używany. Na przykład w gabinecie stomatologicznym mały autoklaw może po prostu stać na blacie, gdzie sprzęt będzie służył tylko do sterylizacji małych pakietów narzędzi. Nieduże autoklawy do natychmiastowego użycia są zwykle potrzebne w pobliżu sali operacyjnej i mogą przetwarzać jednorazowo tylko 1-3 tacek z narzędziami. Większość placówek służby zdrowia posiada średnie lub duże autoklawy w Dziale Przetwarzania Jałowego, które przetwarzają 15-20 tacek z narzędziami na cykl lub nawet do 283 kg narzędzi na cykl, w zależności od wielkości.

Przemysłowe autoklawy do procesów produkcyjnych mogą być bardzo duże, niektóre porównywalne z wielkością półciężarówki lub samolotu. Są one wykorzystywane do przetwarzania części i materiałów przy użyciu podgrzanej pary i ciśnienia, na przykład w produkcji drewna impregnowanego ciśnieniowo i specjalistycznych gum używanych w oponach samochodowych.