Zasady wypełniania deklaracji intrastat

Wewnątrzwspólnotowy system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi, inaczej Intrastat, został wprowadzony w 1993 roku. W związku ze zniesieniem dotychczasowego obowiązku celnego, deklaracja Intrastat ma zapewniać ciągłość prowadzenia statystyki wymiany handlowej. W jaki sposób należy wypełnić deklarację Intrastat, aby nie było problemów w związku z handlem towarami?

Poszczególne elementy deklaracji Intrastat

deklaracje intrastat przywózDeklaracje Intrastat można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to deklaracja obejmująca wywóz, którą należy wypełnić w przypadku przekroczenia określonych progów w eksporcie. Ważne są także deklaracje intrastat przywóz. Wypełnia się je w przypadku przekroczenia określonych progów w imporcie i można je wykorzystać zarówno do zgłoszenia, jak i jego korekty. Obie deklaracje posiadają do wypełnienia te same pola. Pierwszym z nich jest okres sprawozdawczy, czyli miesiąc w którym towary fizyczne zostały wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej. Zgłoszenia dotyczące kilku przywozów, które są sklasyfikowane pod jednym kodem CN powinny być zsumowane. Kolejne pole to rodzaj deklaracji, czyli oznaczenie zgłoszenia, korekty całego dokumentu albo korekty pojedynczych informacji. Należy również podać zwyczajową nazwę towaru. Opis powinien umożliwiać klasyfikację towarów na podstawie kodów Nomenklatury Scalonej (CN). Jeśli nazwa zwyczajowa nie pozwala na zaklasyfikowanie towarów w oparciu o CV, to należy uzupełnić nazwę o dodatkowe informacje, które pozwolą na jego klasyfikację.

W dalszej kolejności podaje się kod izby celnej, do której składa się deklarację, a także pełne dane teleadresowe osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji. W polu numer pięć podaje się przedstawiciela, a jeśli jest nim agent celny to nie uzupełnia się pola REGON. Ważna jest także łączna wartość fakturowa w PLN, łączna wartość statystyczna w PLN oraz łączna suma pozycji. Każdy z tych elementów ma istotne znaczenie.