Ukraińcy w Bydgoszczy i agencja pracy

Ostatnie lata pokazały, że tak, jak my wyjeżdżamy na Zachód, tak pracownicy ze Wschodu przyjeżdżają do nas w poszukiwaniu lepszego życia. Pracownicy z Ukrainy stanowią wśród nich większość. Podobnie jak inni pracownicy ze wschodu przyjeżdżają tu by studiować, uczyć się, zdobywać nowe doświadczenia i pracować, choćby przez agencje pracy tymczasowej.

Leasing pracowniczy – czy to dobre rozwiązanie?

leasing pracowniczyPrzyczyną takiego stanu rzeczy jest konflikt na Ukrainie, przed którym uciekają tamtejsi obywatele. Bydgoszcz była jednym z pierwszych miast, które zaoferowało uchodźcom pomoc. Przyjechało kilka rodzin, które otrzymały mieszkania i pracę, znaleźli tu drugi dom. Są wdzięczni za gościnę i pomoc, którą zaoferowali im miasto, przedsiębiorcy i sąsiedzi. Pracownicy ze wschodu znajdują zatrudnienie w lokalnych firmach i przez agencje pracy tymczasowej czy leasing pracowniczy. Te ostatnie są bardzo doceniane przez pracowników z Ukrainy. Zajmują się one pozyskiwaniem pracowników, często nawet sprowadzaniem ich zza wschodniej granicy, realizacją wszystkich zadań formalnych i nadzorem nad prawidłową realizacją zadań. Pracownicy ze wschodu, także ci zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, cieszą się uznaniem pracodawców, którzy uważają ich za pracowitych, sumiennych i dokładnych.

Choć pozwolenie na pracę jest ważne tylko przez rok, w ciągu którego przepracować można 6 miesięcy, pracownicy ze wschodu w większości postanawiają pozostać tu na dłużej, powoli wrastając w lokalny krajobraz i integrując się z innymi mieszkańcami. Obecnie liczba pracowników z Ukrainy wraz z rodzinami jest na tyle duża, że w 2014 roku w Bydgoszczy powstał oddział Związku Ukraińców w Polsce.