Sondowania

Nauka, która zajmuje się środowiskiem geologicznym i badaniem ma korzyść postawienia budynku to geologia inżynierska. Badania te są niezbędne w przypadku wybudowaniu domu lub innego obiektu, infrastruktury czy utworzenia rezerwatu. Często potrzebne jest określenie parametrów gruntów. Do tego można wykorzystać sondowanie. Polega to na sprawdzeniu reakcji gruntu, to jaki opór stawia, podczas wkręcania lub wbijania w niego specjalnych końcówek.

Istotne jest to, by określić jakie są podstawowe parametry gruntu. Jednym z najważniejszych czynników jest tutaj poziom zagęszczenia. Trzeba również określić głębokość warstwy nośnej. Do tego będzie najlepsze sondowanie dynamiczne. Chodzi tutaj o to, by działanie rozpocząć na płaskiej powierzchni, a skończyć je na głębokości do 10 m. To wszystko wykonywane jest poprzez cykliczne uderzenia specjalnymi końcówkami. Stosując sondę cylindryczną można sprawdzić plastyczność gruntu. Tu jednak zasada jest trochę inna niż w zwykłym sondowaniu dynamicznym. W tym przypadku należy ustalić sobie głębokość i do niej wykonać wiercenie i dopiero po tej czynności można wykonać właściwe działanie Wykorzystuje się do tego specjalną „babę”.
wiercenie studniDo badań potrzebna jest również sonda statyczna. Pomaga ona określić ciśnienie wody w gruncie oraz to, jaki opór stawia na stożku i jakie jest tarcie na tuleję. To jednak nie wszystko. Podczas badania można dowiedzieć się jaki jest rodzaj gruntu. Może być to ił, piasek, glina. Określa się również plastyczność gruntu i wiele innych rzeczy. Sondowanie statyczne wykonuje się przy pomocy urządzenia, składającego się ze stożka i tulei. Jest to jego końcówka, którą należy wciskać statycznie.
Jest również sondowanie obrotowe, którego głównym zadaniem jest określenie wrażliwości strukturalnej gruntu, wytrzymałości na ścinanie w gruntach spoistych, śledzenie strefy poślizgu. Jest do tego przygotowane specjalne urządzenie.

Badanie gruntu jest bardzo ważną rzeczą i nie wolno tego lekceważyć. Jest niezbędne nie tylko dla wiadomości właściciela, ale również formalnie..