Raty stałe i malejące – kredyty pod zastaw nieruchomości

Kredyt bankowy jest bardzo specyficznym rodzajem produktu bankowego, którego zasady udzielania szczegółowo precyzuje prawo bankowe.

W istocie rzeczy kredyt jest rodzajem umowy zawartej pomiędzy bankiem a klientem, na mocy której bank przedstawia do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy, zaś kredytobiorca zobowiązuje się ją zwrócić w umówionym terminie wraz z ustalonymi w umowie odsetkami i innymi należnościami. Kredyty pod zastaw nieruchomości bydgoszcz także są takim właśnie rodzajem umowy pomiędzy dwoma podmiotami. W przypadku kredytów hipotecznych i pożyczek hipotecznych ma się do czynienia z dość niską stopą oprocentowania, a także z wydłużonym okresem kredytowania. Dzięki temu kredytobiorca ma możliwość pożyczenia dużej kwoty pieniędzy np. kilkaset tysięcy złotych i zwrócenia jej w całości za kilkadziesiąt lat.

Okazuje się, że pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą mieć raty malejące lub stałe. Wybór sposobu spłaty zobowiązania w bardzo dużej mierze jest zależny od samego klienta. W przypadku rat stałych przez cały okres kredytowania płaci się ratę w równej wysokości. Zaś przy ratach malejących wraz z upływem okresu umowy raty stają się coraz niższe, aż w końcowym etapie spłacania kredytu są najmniejsze. Rata kredytu składa się z części kapitałowej i części odsetkowej. Część kapitałowa to suma całego kapitału, czyli pożyczonej kwoty pieniędzy, zaś kwota odsetkowa to odsetki i opłaty, jakie od zaciągnięcia kredytu pobiera od klienta bank.

Niemal każdy prywatny inwestor bierze kredyt hipoteczny, jeżeli tylko decyduje się na budowę domu lub innego obiektu, gdyż finansowanie takiej inwestycji z własnych środków trwałoby bardzo długo. Zaś rozciągnięcie budowy w czasie związane byłoby z nowymi dodatkowymi kosztami.