Problemy ze ściągnięciem długu od kontrahenta

Słynne polskie powiedzenie mówi, że dobrym zwyczajem jest nie pożyczanie pieniędzy ani żadnych wartościowych przedmiotów. Ta mądrość ludowa ma w sobie bardzo wiele prawdy, o czym może się przekonać na własnej skórze niejeden wierzyciel.

windykacja należnościUdzielenie pożyczki pieniężnej, rzeczowej lub zobowiązanie wynikające z niewłaściwego lub niekompletnego wykonania jakiegoś zlecenia z czasem może się przerodzić w wierzytelność. Wierzyciel może dochodzić od dłużnika spełnienia wszelkich roszczeń. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia na drodze pozasądowej pozostaje jedynie skierowanie sprawy do sądu.
Windykacja polega na ściągnięciu od dłużnika kwoty długu. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje: windykację polubowną i sądową.
Sądowa polega na dogadaniu się z dłużnikiem bez konieczności angażowania do sprawy sądu. Jeżeli się to uda do wierzyciel może pójść na rękę dłużnikowi i rozłożyć mu płatność na raty, które będą możliwe do spłaty.
W przypadku kiedy wszelkie nieformalne drogi załatwienia sprawy się wyczerpują jedynym możliwym rozwiązaniem pozostaje windykacja sądowa. Po wygraniu sprawy w sądzie dana wierzytelność uzyskuje klauzulę wykonalności. Dzięki niem z długiem można odwiedzić komornika i zlecić mu ściągnięcie należności. Nie zawsze jest to możliwe. Warunkiem rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest ustalenie czy dłużnik posiada majątek o takiej wartości, która pozwoliłaby na spłacenie długów. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie ma legalnego zatrudniania ani też, że nie ma żadnego majątku to komornik nie może rozpocząć ściągania długu.

Jednym z bardzo dobrych i skutecznych sposób na pozbycie się niechcianego długu jest także sekurytyzacja. Dzięki niej możliwe jest zamienienie należności na papiery wartościowe. Najczęściej są to obligacje. Wypuszczając je na rynek zdobywa się nowy kapitał, dzięki któremu będzie można sfinansować działania swojej firmy. Zamiana należności np. długu na papiery wartościowe, takie jak akcje czy obligacje sprawia, że są one łatwiej zbywalne, dzięki czemu firma może w łatwiejszy sposób pozyskać środki na finansowanie działalności.