Miejsce instalacji agregatów niezabudowanych

Niektóre obiekty ze względu na swoje docelowe przeznaczenie wymagają zapewnienia większej ochrony w różnych obszarach. Jednym z ważniejszych zagadnień jest tutaj utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki. W tym celu należy rozważyć różne scenariusze, które mogą mieć miejsce. Można tutaj wspomnieć chociażby przerwy w dostawie zasilania, które mogą mieć bardzo negatywne skutki.

Jak działa agregat prądotwórczy?

agregaty stacjonarne niezabudowaneWłaśnie dlatego w budynkach sklasyfikowanych jako infrastruktura krytyczna stosuje się dodatkowe układy zabezpieczeń. Są to na przykład UPS-y mogące przejąć funkcję zasilania rezerwowego przez krótki czas. W przypadku, gdy przerwa w zasilaniu trwa dłużej uruchamiane są agregaty stacjonarne niezabudowane, które są w stanie wytworzyć odpowiednią ilość energii elektrycznej przez dłuższy czas. Taki agregat domyśle pozostaje bez obudowy ponieważ nie jest to jego element funkcjonalny. Zespół prądotwórczy umieszczany jest na ramie nośnej, która dodatkowo posiada specjalne podkładki antywibracyjne. Silnik oraz prądnica w takim rozwiązaniu przymocowane są do ramy przy pomocy wibroizolatorów. Rozwiązanie to ma kilka zasadniczych zalet, do których zaliczyć można: cenę czy łatwość w dostępie do części wymagających eksploatacji. Należy pamiętać, że takie modele powinny być montowane w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Dodatkowo taka jednostka generuje większy hałas.

Tego typu wersje są przeważnie montowane w: fermach drobiu, gospodarstwach rolnych, masarniach czy szklarniach. Można je także spotkać chociażby w szpitalach. Jeśli chodzi o niezawodność oraz sprawność funkcjonowania to bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedni dobór mocy do docelowego zastosowania. Zależy to w dużej mierze od projektowanego czasu, w którym jednostka ma utrzymywać zadane parametry zasilania. Najczęściej czas ten wynosi od kilku do kilkudziesięciu godzin.