Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych

Odnawialne źródła energii takie jak panele słoneczne pozyskują dla nas energie pochodzącą z takich źródeł jak słońce. Jeśli tej energii nie zużyjemy na bieżąco to będziemy musieli coś z nią zrobić, aby nie przepadła. Istnieją dwie drogi zagospodarowania nadwyżek energii pozyskanej w ten sposób i postaram się je omówić.

Magazyny na energię z paneli fotowoltaicznych

magazyn energii z fotowoltaikiEnergia z paneli może być oczywiście zużywana na bieżąco do naszych potrzeb, ale nie zawsze da się to zrobić. Najczęściej problem występuje, gdy w danym momencie panele produkują więcej prądu niż potrzebujemy. Jeśli nie zrobimy nic z tą nadwyżką to ona po prostu przepadnie. Jedynym sposobem jej zagospodarowania jest jej magazynowanie. Możemy to robić na dwa sposoby. Albo będziemy oddawać nadwyżkę energii do sieci elektrycznej, tak aby ktoś inny mógł z niej w danej chwili skorzystać, za co oczywiście otrzymamy rekompensatę, albo możemy ją magazynować u nas na nasze późniejsze potrzeby. Do jej gromadzenia służy magazyn energii z fotowoltaiki zlokalizowany na naszej działce. Zwykle jest to zespół akumulatorów wraz z odpowiednią automatyką, która przełącza nasze zużycie prądu na magazyn, gdy tylko zachodzi taka potrzeba. Magazynowana w ten sposób energia jest zużywana w całości na nasze potrzeby, gdy tylko będziemy tego chcieć. Trzeba się jednak liczyć na dość duże koszty inwestycji w budowę takiej instalacji, a także okresową wymianę akumulatorów.

Bez względu jaki sposób gromadzenia energii wybierzemy, to jednak powinniśmy to zrobić, ze względu na ograniczenie strat. Panele mają w końcu pracować dla nas, a nie produkować energię na niczyje potrzeby. Skuteczna i dobrze dobrana instalacja załatwi dla nas ten problem i będziemy mieli dzięki temu spokojną głowę na przyszłość.