Kapitał ludzki i wyposażnie jako wartość przedsiębiorstwa – lampy przemysłowe

Termin kapitał ludzki w odniesieniu do przedsiębiorstwa stosowany jest w dwojaki sposób: aby ukazać specyficzne podejście do zasobów ludzkich w polityce personalnej oraz aby pokazać charakterystykę pracownika, jego określone cechy. Nawiązując do polityki personalnej literatura przedmiotu ukazuje kilka jej modeli.

 

Kapitał firmy i wyposażenie – lampy przemysłowe

 

Według Kostery polityka personalna dzieli się na: model sita – opierany jest na teorii, że inwestowanie w kształtowanie pracownika poprzez szkolenia, a także jego rozwój nie przynosi oczekiwanych efektów. Model ten zdominowało podejście wybiórcze – firma szuka jak najlepszych kandydatów, dlatego też stosuje system sit i filtrów, aby wyeliminować tych mniej dobrych i na samym wejściu przyjąć tych najlepszych. Zaakceptowani kandydaci nadal są obserwowani, poddaje ich się bowiem ciągłej selekcji, która ma na calu wychwycenie najlepszych oraz eliminacje tych słabych. Jednak każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że zanim zacznie eliminować własnych pracowników, powinien wyeliminować przede wszystkim złe warunki techniczne, które mogą się pojawiać w firmie. Chodzi tutaj głównie o oświetlenie biurowe czy lampy przemysłowe. Często zdarza się, że firmy stawiają na pracowników, a zapominają o tym, aby stworzyć im dobre warunki do pracy. Ludzie pracują w złym oświetleniu i na przestarzałym sprzęcie. Fakt, takie sytuacje mają miejsce coraz rzadziej, jednak niestety czasami można jeszcze coś takiego napotkać. Dlatego warto często odejść od szkolenia pracowników, a postawić najpierw na odpowiednie wyposażenie miejsc ich pracy. Tego niestety nie zakłada model kapitału ludzkiego – który mówi, że, że warto inwestować w człowieka, w jego szkolenie i rozwój, gdyż zmienia się on i uczy całe życie. Dzięki takiemu podejściu, przedsiębiorstwo może liczyć na długookresowe zatrudnienie pracownika, ponieważ jego umiejętności będą adekwatne do wymagań pracodawcy, a także będzie realizował się w pracy.

W tym modelu również stosuje się rekrutację i selekcję, ale są one w wyższym stopniu nastawione na osobowość kandydata, aniżeli na jego dyplomy i świadectwa. Model ten zakłada także, żeby przyjmować osoby skłonne do współpracy, o dużych możliwościach rozwojowych.