Jak wygląda rozładunek materiałów sypkich?

Sypkie materiały mogą sprawiać spore problemy podczas ich rozładunku, załadunku, jak i transportu. Dlatego też warto wiedzieć jak przystąpić do tych czynności, aby nie wiązało się  to z utratą bardzo cennych surowców. Na szczęście opracowano już system ułatwiający rozładunek materiałów sypkich.

Na czym polega rozładowywanie Big-Bag?

rozładunek big-bagMateriały sypkie mogą sprawić bardzo poważne problemy podczas prób ich rozładunku jak i załadunku. Przede wszystkim, nieodpowiednio podchodząc do tego zadania, można spowodować rozsypanie i utratę cennego, przewożonego surowca. Dlatego też opracowano specjalny system transportu i rozładunku takich materiałów, znany jako rozładunek big-bag. Jest to system stworzony w oparciu o odpowiednie worki do przechowania takich materiałów oraz o użycie odpowiedniego sprzętu transportowego. Worki czy też kontenery używane do transportu Big-Bag mają wzmocnioną konstrukcje, które uniemożliwia ich rozerwanie czy też pękniecie. Są one także wyposażone w specjalne elementy, które ułatwiają opróżnianie takich pojemników z ograniczonym do minimum ryzykiem rozsypania się surowca podczas opróżniania takiego zbiornika. Warto także wspomnieć o tym, jak wygląda sam transport takich worków czy kontenerów. Otóż nie przenosi się ich bezpośrednio, ale robot transporty chwyta je za specjalny pas transportowy, w którym worki Big-Bag są wcześniej umieszczane. Dzięki temu, materiały sypkie mogą być swobodnie przenoszone bez jakiekolwiek ryzyka ich utraty w wyniku przypadkowego rozsypania.

Transport materiałów sypkich, może być bardzo problematyczny. Dlatego też opracowano specjalny system, dzięki któremu transport takich surowców jest mniej skomplikowany. Opera się on o zastosowanie specjalnych worków, kontenerów jak i pasów transportowych.