Jak sprawdzić czy sieć elektryczna działa dobrze?

 

Maszyny zainstalowane na terenie fabryk muszą działać z założoną wydajnością i sprawnością. Żeby to było możliwe konieczne jest utrzymanie parametrów zasilania na odpowiednim poziomie. Kluczem do sukcesu jest pomiar najważniejszych wartości oraz wyciąganie trafnych wniosków co do ewentualnych odchyleń czy anomalii. Żeby było to możliwe należy stosować odpowiednią aparaturę kontrolno-pomiarową.

Jak działa analizator parametrów energii elektrycznej?

analizatory sieciWarto zainwestować w sprzęt o dużej dokładności, który dostarczy wiarygodnych danych. Najczęściej w tym celu są stosowane dobrej jakości analizatory sieci dostarczające wiele ciekawych informacji na temat funkcjonowania odbiorników. Przy ich pomocy mierzone są takie parametry jak: wartość napięcia zasilającego, natężenie prądu, pobór mocy czy różne współczynniki. Do tych ostatnich zaliczyć można współczynnik mocy czy zawartości harmonicznych w składowej prądu i napięcia. Dzięki temu mogą być wyciągnięte odpowiednie wnioski na temat funkcjonowania poszczególnych linii technologicznych. Przykładowo w przypadku, gdy obniży się współczynnik mocy oznacza to, że w układzie pojawiła się dodatkowa moc bierna. Wymaga ona kompensacji w celu zwiększenia sprawności funkcjonowania. Analizatory umożliwiają również wychwycenie wszelkiego rodzaju anomalii napięcia zasilającego takich jak wahania, zapady czy zaniki. Warto wspomnieć, że na rynku dostępne są urządzenia jednofazowe oraz trójfazowe.

Te drugie przeważnie stosuje się w większych zakładach przemysłowych, gdzie do sieci podłączone są odbiorniki o dużej mocy. Dobrym przykładem są wszelkiego rodzaju piece, grzałki, pompy czy silniki. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest jakość energii dostarczanej do odbiorników. W związku z tym niezbędne jest ciągłe monitorowanie oraz kontrola najważniejszych parametrów, które mają na to wpływ.