Gdzie zbadać autentyczność pisma?

Dokumenty o mocy prawnej to między innymi testament, umowa kredytowa, świadectwa, certyfikaty lub dowody poświadczające wiarygodność firm czy instytucji. Kiedy są sfałszowane mogą prowadzić do poważnych strat finansowych lub moralnych. Sprawdzenie autentyczności dokumentów powinno być podstawowym działaniem nie tylko w sektorze handlowym, ale wszędzie tam, gdzie mają one charakter oficjalny i zobowiązujący.

Po co wykonywane jest badanie autentyczności pisma

badanie autentyczności pismaIch weryfikacją zajmują się najczęściej biegli sądowi, ale są też firmy w tym się specjalizujące – chociażby agencje detektywistyczne. Badanie autentyczności pisma jest teraz coraz częściej wykonywane. Eksperci mogą porównać podpisy i pismo ręczne oraz uszkodzeń lub zmian w dokumentach. A to tylko część ich możliwości. Można sprawdzić również rodzaj atramentu, przyrządu do pisania oraz maszynę do pisania. Można nawet sprawdzić autentyczność obrazu, jeśli jest na nim podpis artysty. Autentyczność pisma ręcznego można sprawdzić z bardzo wysokim stopniem pewności. Profesjonalni eksperci od badania pisma opracowali specjalistyczne metody, które pozwalają im prawidłowo zidentyfikować charakter pisma danej osoby. Aby uzyskać najlepsze wyniki w uwierzytelnianiu pisma ręcznego, ważne jest posiadanie znanych i autentycznych próbek pisma ręcznego dla porównania. Porównuje się dany z dokument z próbkami pisma danej osoby. Jeśli żyje jest proszona o oddanie próbki pisma. Jeśli nie to można zbadać listy, pocztówki, pamiętnik lub dowolne notatki.

Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy podważyć autentyczność jakiegoś dokumentu. Może to być na przykład umowa kredytu, której jesteśmy pewni, że nie podpisywaliśmy. Często można spotkać się ze sprawdzaniem prawdziwości sporządzonego odręcznie testamentu. Nie zawsze bowiem mamy pewność, że sporządziła do zmarła osoba.